PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Screenshot 2023-03-25 at 10.25
Thánh lễ CN 5 Mùa Chay A
Cn 26-03-2023
“Ladarô! Hãy ra đây! (Gioan 11, 1-45) Bài Ðọc I: Ed 37, 12-14“Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽđược sống”.Trích sách Tiên tri Êdêkiel.Ðây Chúa là Thiên Chúa phán:...
Screenshot 2023-03-17 at 15.36
Thánh lễ CN 4 Mùa Chay A
Cn 19-03-2023
Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn,rồi xoa bùn trên mắt người ấy…. (Ga 9, 1-41)Bài Ðọc I: Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a“Ðavit được xức dầu làm vua Israel”.Trích sách Samuel quyển thứ...
Screenshot 2023-03-10 at 12.15
Thánh lễ CN 3 Mùa Chay A
Bài Ðọc I: Xh 17, 3-7 “Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống“. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên phàn nàn với ông Môsê rằng: “Tại sao ông dẫn dắt...
Screenshot 2023-03-03 at 14.45
Phụng Vụ Lời Chúa Liturgie van het Woord van Thánh lễ CN 2 Mùa Chay A Cn 05-03-2023
“mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết ” (Mt 17, 1-9) BÀI ĐỌC I: St 12, 1-4a“Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi”. Trích sách Sáng Thế.Khi ấy,...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13