Video Ðại hội Công giáo Hành hương Ðức Mẹ Banneux 2016

[button link=”https://youtu.be/Mk24zRGEkM8?list=PL191yhhWt6pV2KJrvp1voQ3n8SpPGr2L-” newwindow=”yes”] Video Ðại hội Công giáo Hành hương Ðức Mẹ Banneux 2016[/button]