Thông Báo Tin Buồn người quá cố: Vincente Phạm Hưng Tài qua đời bên Anh Quốc

Nhận được tin buồn của chị Nguyễn Duy Trinh ở Spijkenisse cho biết người thân là:

Vincente Phạm Hưng Tài

qua đời ngày 07.01.2021 tại London, Anh Quốc. Hưởng thọ 64 tuổi. Được biết anh Tài trước kia sống ở Deft, Hòa Lan và đã di dân sang Anh Quốc từ nhiều năm qua. Vậy kính thông báo tin buồn này đến cùng tất cả và kính xin mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Vincente mau vui hưởng thánh nhan Chúa Chúng tôi thành thật chia buồn đến cùng tang gia và tang quyến.

BĐH và mục tử giáo xứ Lm Phaolo Phạm đình Hiện MHM

Xin qúy vị có thể liên lạc với chị Nguyễn Duy Trinh, Torellistraat 36, 3208 NG Spijkenisse để biết thêm chi tiết

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *