Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin từ gia đình ông Nguyễn Thanh Hoàng, các
con và các cháu (Spijkenisse) cho biết người vợ, mẹ, bà:

Maria Nguyễn Thị Huệ
đã an nghỉ trong Chúa ngày 22.03.2023 tại
bệnh viện Erasmus MC Rotterdam, NL.
Hưởng thọ 73 tuổi.