Thành kính phân ưu Tang Gia và Tang Quyến anh Trần Đăng Hoàng ( Almere)

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi trân trọng kính báo đến  Đức Ông , Quí Cha, Qúi tu sĩ và thân bằng quyến thuộc, bạn bè gần xa.

Người Vợ, người Mẹ , người Bà của chúng tôi:

Cécilia Nguyễn Kim Liên

Sinh ngày 28-08-1956  tại Saigon – Việt Nam.

Đã được Chúa gọi về lúc 6:00 giờ ngày 13-11-2019 tại Almere.  Hưởng  thọ 63 tuổi.

Chương trình tang lễ:

Thứ tư:         13-11-2019   từ 19:00 – 21:00 giờ      Ðọc kinh cầu hồn tại nhà quàn        

                       Yarden. Oostendreef 15, 1357DK, Almere

Thứ năm:     14-11-2019  19:00 giờ      Lễ phát tang  tại nhà quàn

Thứ sáu:       15-11-2019  19:00 giờ      Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn

                       Cécilia  Nguyễn Kim Liên

Thứ bảy:      16-11-2019   10:00 giờ      Lễ an táng tại Thánh đường Goede Rede

                      Kerkgracht 60, 1354AM, Almere

Đồng kính báo,

Chồng:             Trần Đăng Hoàng

Trưởng nam:  Trần Ngọc Long vợ và các con

Thứ nam:        Trần Hoàng Liên Sơn và vợ

                                                                                                                                      Xin miễn phúng điếu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *