Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Maria Lê Thị Tin RIP ( Giáo xứ Tân Chí Linh, Sai gòn VN)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *