Thành Kính Phân Ưu ông Cố: Phêro Trần Xuân Hương

Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin từ Lm Anton Trần Xuân Sang, SVD

cho biết người cha là ông Cố:

Phêro Trần Xuân Hương   

qua đời tạị Giáo Xứ Phương Nghĩa, Giáo Phận Kontum, Việt Nam,

chủ nhật 31.03.2019

Hưởng thọ 86 tuối.

Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em

trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn ông Cố Phêrô mau vui hưởng thanh nhan Chúa.

Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn với cha Anton Trần Xuân Sang và toàn thể tang quyến.

Thành kính phân ưu và

hiệp thông trong niềm đau buồn và thương nhớ này.

 

BĐH và Mục Tử Giáo Xứ

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

2 thoughts on “Thành Kính Phân Ưu ông Cố: Phêro Trần Xuân Hương”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *