Thành Kính Phân Ưu Maria Nguyễn thị Qùy

Nhận được tin từ các anh chị cho biết người mẹ, người bà thân yêu là cụ bà:

Maria Nguyễn thị Qùy,

đã an nghỉ trong Chúa ngày 07.05.2020 tại Giáo Xứ Phước Lâm, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam.

Hưởng thọ 84 tuổi.

Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan chúng tôi thành thật chia buồn với các quý anh chị:

Anh Trần bá Lộc, vợ và các con, các cháu, chắt (NL)

Anh Trần bá Lập, vợ và các con (NL)

Anh Trần bá Lực, vợ và các con (NL)

Anh Trần bá Lượng, vợ và con (NL)

Chị Trần thị Loan, chồng và các con (NL)

Chị Trần thị Lệ (NL)

toàn thể tang quyến và bạn hữu của người quá cố.

Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria Nguyễn thị Qùy, mau được cùng vui hưởng sự sống mới cùng với Đức Kito Phục Sinh.

Nguyện xin Thiên Chúa thêm sức mạnh, niềm tin và an ủi qúy tang gia, các thân nhân trong tang quyến và tất cả các ban hữu trong sự chia ly với người mẹ, người cụ bà kính yêu này.

Thành kính phân ưu và hiệp thông trong niềm đau buồn và thương nhớ này.BĐH và Mục Tử Giáo Xứ

BĐH và Mục Tử Giáo Xứ

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *