Thành Kính Phân Ưu Bà Maria Hoàng Thị Liễu

 Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin từ ông Nguyễn vân Thạc (Hoogeveen)

cho biết vợ là bà:

                  Maria Hoàng Thị Liễu   

qua đời tạị Hoogeveen, Hòa Lan

chiều thứ sáu ngày 29.03.2019

 Hưởng thọ 87 tuối.

Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em

trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn bà Maria Liễu sớm vui hưởng thanh nhan Chúa.

Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn với ông Nguyễn văn Thạc, các con, các cháu và toàn thể tang quyến.

 

Thành kính phân ưu và

hiệp thông trong niềm đau buồn và thương nhớ này.

 

BĐH và Mục Tử Giáo Xứ

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhmanimaatjes-kaarsen-72262

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *