Thành Kính Phân Ưu Maria Hồ Thị Thon

Nhận được tin từ gia đình anh chị

Hồ Sĩ Hiền (Den Hoorn)

cho biết người mẹ là bà cụ:

Maria Hồ Thị Thon

qua đời tại Perth, Úc Quốc

sáng thứ năm ngày 12.09.2019

Hưởng thọ 92 tuổi.

Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ và các bạn hữu hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria Hồ thị Thon mau vui hưởng thánh nhan Chúa.

Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn đến gia đình anh chị Hồ Sĩ Hiền (Den Hoorn), anh chị Hồ Sĩ Hảo (Gouda) và toàn thể tang quyến về sự chia ly này.

Thành kính phân ưu và hiệp thông trong niềm đau buồn và thương nhớ này.

BĐH và Mục Tử Giáo Xứ

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

1 thought on “Thành Kính Phân Ưu Maria Hồ Thị Thon”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *