Thành Kính Phân Ưu Giuse Phạm Bá Hương

Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam /
R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland


Nhận được tin từ gia đình anh chị: Lê Mạnh Tiến – Phạm Thị Tâm (Nieuwegein) cho biết người em:

Giuse Phạm Bá Hương

đã an nghỉ trong Chúa tại Mansfield, Texas, USA ngày 26.07.2020.
Hưởng dương 53 tuổi (xin xem tờ Cáo Phó đính kèm).
Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse Phạm Bá Hương mau vui hưởng thánh nhan Chúa.

Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan chúng tôi thành thật chia buồn cùng tang gia và toàn thể tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa thêm sức mạnh và an ủi tang gia và toàn thể tang quyến trong sự ra đi của người quá cố thân yêu này.
Thành kính phân ưu và
hiệp thông trong niềm đau buồn và thương nhớ này.
BĐH và Mục Tử Giáo Xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *