Thành Kính Phân Ưu Gioan Bùi văn Dị

Nhận được tin từ gia đình anh chị Bùi Trần Thiện Thanh (Bergen op Zoom) cho biết người cha là ông:

Gioan Bùi văn Dị

qua đời tạị Erftstad, Đức Quốc

sáng thứ tư ngày 11.09.2019

Hưởng thọ 89 tuối.

Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em

trong giáo xứ và các bạn hữu hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn

Gioan Bùi văn Dị mau vui hưởng thánh nhan Chúa.

Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn đến  gia đình anh chị

Bùi Trần Thiện Thanh (Bergen op Zoom),

anh chị Tùng Uyên (Delft) và toàn thể tang quyến.

Thành kính phân ưu và

hiệp thông trong niềm đau buồn và thương nhớ này.

BĐH và Mục Tử Giáo Xứ

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *