Thành Kính Phân Ưu Đa Minh Nguyễn Văn Vinh

Nhận được tin từ

Bà Nguyễn thị Kim Nhung (Amersfoort)

cho biết người chồng là ông:

 Đa Minh Nguyễn Văn Vinh

 đã an nghỉ trong Chúa tạị bênh viện Meander – Amersfoort, vào lúc 22g00 ngày 07/06/2019.

Hưởng thọ 60 tuổi.

Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em

trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho

linh hồn Đa-Minh Nguyễn văn Vinh mau vui hưởng thánh nhan Chúa.

Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn với bà Nguyễn thị Kim Nhung, các con, các cháu và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa thêm sức mạnh, niềm tin và an ủi bà và tang quyến trong sự chia ly này.

 

Thành kính phân ưu và

hiệp thông trong niềm đau buồn và thương nhớ này.

 

BĐH và Mục Tử Giáo Xứ

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

PhanUu03

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *