Thành Kính Phân Ưu Cụ ông Giuse Nguyễn văn Tánh

Thành Kính Phân Ưu,

 

Nhận được tin buồn từ gia đinh

anh chị Nguyễn văn Toàn và Nguyễn thị Lệ Thủy (Leeuwaarden) cho biết bố của chị Nguyễn thị Lệ Thủy là:

Cụ ông Giuse Nguyễn văn Tánh

qua đời tại Việt Nam ngày 24 tháng 6 năm 2018.

Hưởng thọ 101 tuổi.

Kính xin quý Cha và quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm vui hưởng nhan thánh Chúa cùng với các thánh của Chúa.

Đại diện cho giáo xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa lan cha thành kính phân ưu cùng với gia đình anh chị Nguyễn văn Toàn và Nguyễn thị Lệ Thủy và tang quyến.

Mục Tử Giáo Xứ

Lm Phaolô Phạm Đình Hịện

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *