Thành Kính Phân Ưu Tang Gia và Tang Quyến anh Trần Đăng Hoàng (Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Hòa Lan

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Hòa Lan, nhận được tin buồn:

           Chị Cecilia Nguyễn Kim Liên là vợ anh Trần Đăng Hoàng, Trưởng BĐH Cộng Đoàn,

            Đã được Chúa gọi về Nhà Cha lúc 6 giờ sáng ngày 13-11-2019 tại Almere

                                                    Hưởng thọ 63 tuổi

          Thay mặt Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, Ban Điều Hành Cộng Đoàn xin chân thành chia buồn

          cùng anh Hoàng, gia đình: anh chị Huy Hằng, chị Thoa, các cháu Long, Sơn và Tang Quyến

          Nguyện xin Chúa là Cha Toàn Năng đoái thương đón nhận và sớm đưa Linh Hồn chị Cecilia

          về hưởng Ánh Sáng Thiên Nhan Chúa.

          Thành Kính Phân Ưu

          BĐH Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *