Phân ưu Đa minh Đinh văn Hạp

Phân ưu.

thanhgia-792x1024Biết tin : ông trùm Đa minh Đinh văn Hạp là thân phụ của gia đình Đinh văn Lý Spijkenisse,mới qua đời ngày 20/8/2016 tại giáo xứ Bùi chu,Hố nai,Đồng nai .

Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến .Nguyện cho linh hồn ông Đa minh sớm được vào nước hằng sống .                                                                                                gđ.Đinh kim Đạt.