ĐỨC CỰU GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTO XVI

 Nhận được tin từ tòa Tổng Giáo phận Utrecht cho biết: Đức Cựu Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã an nghỉ trong Chúa ngày 31-12-2022 tại Roma  Hưởng thọ 95 tuổi (xin đọc thêm thông tin gởi kèm)

Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Đức Cựu Giáo Hoàng Bênêđictô XVI được vào vui hưởng sự sống muôn đời với Đức Kito.

Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa cho cuộc đời hiến dâng phục vụ của Đức Cựu Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cho Hội thánh Chúa trong các trách nhiệm khác nhau và nhiều nơi khác nhau. Nguyện xin Thiên Chúa dủ lòng xót thương, tha thứ và đón nhận tôi tớ Chúa vào sự sống muôn đời trong Thiên Quốc. 

Cũng nguyện xin Chúa thêm sức mạnh và niềm tin cho tất cả trong Hội Thánh Chúa luôn vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến trong những khủng hoảng hiện nay. 

Trân trọng kính báo và cùng hiệp thông trong mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kito, nguyện cầu cho linh hồn Đức Cựu Giáo Hoàng Bênêđictô được mau vui hưởng thánh nhan Chúa.

BĐH và Mục tử Giáo xứ,

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện MHM