Cáo Phó Ô. Giuse Phạm văn Quân

Vô cùng đau xót báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần,
chồng, cha, anh và bác
của chúng tôi là:
Ô. Giuse Phạm văn Quân
trên đường bay từ Dubai về Hòa Lan đã được Chúa gọi về ngày 09 tháng 04 năm 2018. Hưởng
thọ 67 tuổi.
Linh cửu được quàng tại nhà đòn
Claassen,
Rietbeemdweg 40,
5482 JA Schijndel.
Giờ thăm viếng ngày thứ sáu 20-04 lúc 19:00 – 21:00.
Thánh lễ an táng sễ được cử hành vào
ngày 21-04 lúc 11:30
tại Thánh đường
Sint-Servatiuskerk,
Vicaris van Alphenstraat 16,
5482HL Schijndel
.
Sau thánh lễ linh cửu sẽ được chôn cất tại nghĩa trang cạnh Thánh đ ường.
Sau an táng chúng tôi
chân thành
xin quý vị vui lòng lưu lại với gia đình tang quyến dùng chút ít
ẩm thực tại
hội trường
De HeerenMeester, Boschweg 120, 5481 EJ Schijndel.
Tang gia đồng kính báo
Vợ Đoan Thị Thu Hương
Trưởng Nữ Phạm Ái Vy
Thứ nữ Phạm Ái Quỳnh
Thứ nữ Phạm Ái Ngọc
Các em và các cháu
———————————————————
Xin miễn phúng điếu và vòng hoa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *