Cáo Phó GIUSE Lê anh Kiệt

Lạy Chúa Giêsu

Con Tín Thác Vào Ngài !

 

Trong niềm xác tín và hy vọng nơi Chúa Kitô Phục Sinh.

Gia đình chúng tôi xin kính báo tin cùng Quý Đức Ông,Quý Cha,Quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần.

Cha,chong,anh,em,bác,chú và cậu của chúng tôi là      GIUSE  Lê anh Kiệt

*Sanh ngày 04-12-1959 tại SaìGòn            +Đã được Chúa gọi về lúc 19g20

Thứ tư  ngày 06-12-2017 tại Antonius Ziekenhuis Nieuwegein        +Hưởng thọ 58 tuổi .

Linh cữu được quàn bên cạnh Nhà thờ BARBARA địa chỉ Koninginnenlaan 1 Nieuwegein.

Chương trình Tang Lễ , thăm viếng và Cầu nguyện :

Thứ sáu ngày 08-12-2017 lúc 20g00 Thánh Lễ Phát Tang tại Thánh đường BARBARA,sẽ do Đức ông phêrôTrần văn Hòa  chủ tế.

Thứ Bảy ngày 09-12-2017 từ 19g00  Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh Hồn GIUSE tại Thánh Đường BARBARA sẽ do Đức ông Phêrô Trần văn Hòa chủ tế.

Chúa nhật ngày 10-12-2017 vào lúc 19g00 Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse tại nhà quàn bên cạnh nhà thờ Barbarakerk.Thánh Lễ Đồng Tế.

Thứ hai ngày 11-12-2017 vào lúc 13g00 Thánh Lễ An Táng và Tiễn biệt anh Giuse Lê anh Kiệt tại Thánh Đường Barbarakerk và chôn ở nghĩa trang bên cạnh nhà thờ Barbara.

Tang Gia Đồng Kính Báo

Vợ . Phạm thị kim Vui

Con trai. Lê anh Kelvin

Và cùng với sự hiện diện của Các anh chị và các cháu. Bên Mỹ,Bên Đức quốc và Hòa Lan

 

Cáo phó này thay thế Thiệp Tang.

                                                                                              Xin Miễn phúng điếu .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *