CÁO PHÓ

Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Maria Trần Thị Huê GX Bùi Phát Sài Gòn VN
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia quý AC Viên, Hạnh và Bình Den Bosch
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố PHÊRO NGUYỄN Văn ĐẾN Vũng Tàu VN
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Maria Lê Thị Tin RIP ( Giáo xứ Tân Chí Linh, Sai gòn VN)