CÁO PHÓ

Cáo Phó của tang gia AC Phạm văn Nam Mến Mijdrecht
Cáo Phó của Tang gia Giuse Vũ Quang Huyền RIP in VN
Thành Kính Phân Ưu tang gia người quá cố Giuse Vũ Quang Huyền RIP Sài Gòn VN
Cáo Phó Maria Cao Thị Loan