CÁO PHÓ

Thư cảm tạ của gia đình tang gia đám tang Giuse Ngô Quang Sĩ
Cáo Phó Ô. Giuse Phạm văn Quân
Vô cùng đau xót báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần, chồng, cha, anh và bác của chúng tôi là: Ô. Giuse Phạm văn Quân trên đường bay từ Dubai về Hòa Lan đã được Chúa gọi về ngày 09 tháng 04...
CÁO PHÓ Lucia Trần Thị Thanh Láng
thanhgia-792x1024
Thành Kính Phân Ưu Cụ Ông Giacôbê Phạm Quang Vinh