CÁO PHÓ

Tk Phân Ưu tang gia bà Trần Thanh Thúy Oss
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia AC Sơn Kim (Amstelveen) và AC Thành Lâm ( Nieuwegein)
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Gia, AC Thịnh Purmerend mẹ Maria Nguyễn thị Cầm RIP USA gời tang gia
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ Kính Thánh Bổn Mạng Giáo Xứ CN 18.09.2022. Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Cha Mẹ đỡ đẩu thêm sức, thư mời Họp Qúy Vị Đại Diện và thông tin khác