CÁO PHÓ

thanhgia-792x1024
Thành Kính Phân Ưu Vicente Vũ Bá Khang
Thành kính phân ưu Cụ Bà Maria Phạm Thị Loan
GX1
Lời tạ ơn của Tang Gia cụ bà Anna Trần Thị Đượm
Cáo Phó Phanxicô Xavie Nguyễn Ngọc Căn