CÁO PHÓ

animaatjes-kaarsen-72262
Thành Kính Phân Ưu Đa Minh Nguyễn Văn Vinh
Nhận được tin từ Bà Nguyễn thị Kim Nhung (Amersfoort) cho biết người chồng là ông:  Đa Minh Nguyễn Văn Vinh  đã an nghỉ trong Chúa tạị bênh viện Meander – Amersfoort, vào lúc 22g00 ngày 07/06/2019....
Thành Kính Tri Ân
Chúng con thành thật tri ân: Đức Ông Phêro Trần văn Hòa, Emeritus Pastoor van GX CTTĐVN tại Hòa Lan Cha Ivan, pastoor van Parochie van ’t Zand Cha Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm, Mục tử GX NVCTTĐVN tại Hòa...
animaatjes-kaarsen-72262
Thành Kính Phân Ưu ông Cố: Phêro Trần Xuân Hương
Thành Kính Phân Ưu Nhận được tin từ Lm Anton Trần Xuân Sang, SVD cho biết người cha là ông Cố: Phêro Trần Xuân Hương    qua đời tạị Giáo Xứ Phương Nghĩa, Giáo Phận Kontum, Việt Nam, chủ nhật 31.03.2019...
animaatjes-kaarsen-72262
Thành Kính Phân Ưu Bà Maria Hoàng Thị Liễu
 Thành Kính Phân Ưu Nhận được tin từ ông Nguyễn vân Thạc (Hoogeveen) cho biết vợ là bà:                   Maria Hoàng Thị Liễu    qua đời tạị Hoogeveen, Hòa Lan chiều thứ sáu ngày 29.03.2019  Hưởng thọ...