CÁO PHÓ

Cảm Tạ cho bà cụ Maria Hồ Thị Thỏn
Gia đình chúng con xin hết lòng tri ân: – Đức ông Phêro Trần Văn Hòa cựu Quản nhiêm Giáo xứ Các thánh tử Đạo Việt Nam – Cha Phaolô Phạm Đình Hiện Quản nhiệm Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo...
thanhgia-792x1024
Thành Kính Phân Ưu tang gia anh Phaolo Bùi Đặng Khôi Nguyên
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Cùng thân bằng quyến thuộc , bạn hữu xa gần: Chồng, cha, anh, con, cháu cuả chúng tôi là Phaolô Bùi Đặng Khôi Nguyên Sinh ngày 31.05.1973 tại Sàigòn Đã được...
kaarsen-14532
Thư Cảm Ơn của anh Trần Đăng Hoàng ( Almere)
animaatjes-kaarsen-72262
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia và Tang Quyến bà Cố cha Giuse Nguyễn Thanh Tuấn(BÐH Gia Ðình LCTX HL