CÁO PHÓ

Thành kính phân ưu cùng tang gia người qúa cố Phêro Martino Trần Minh Công Spijkenisse
Rouwkaart fam. Pham Thom
Thành Kính Phân Ưu cùng tang gia người qúa cố Maria Phạm Thị Thơm RIP Uden
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Giuse Nguyễn Quang Truyền RIP Nijmegen