CÁO PHÓ

Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Anna Võ Thị Thuyền Lelystad
Thành Kính Phân Ưu tang gia và tang quyến người quá cố Maria Nguyễn thị Hoa ( bà Dậu) (Hoorn) RIP
Thành kính phân ưu cùng tang gia người quá cố Giuse Nguyễn Công Tâm Arnhem
Thành kính phân ưu cùng tang gia người qúa cố Phêro Martino Trần Minh Công Spijkenisse