CÁO PHÓ

ThànhKính Phân Ưu tang gia và tang quyến của bà cụ Maria Trần Thị Tháp RIP tại Đức Quốc
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Anna Võ Thị Thuyền Lelystad
Thành Kính Phân Ưu tang gia và tang quyến người quá cố Maria Nguyễn thị Hoa ( bà Dậu) (Hoorn) RIP
Thành kính phân ưu cùng tang gia người quá cố Giuse Nguyễn Công Tâm Arnhem