CÁO PHÓ

Thành Kính Phân Ưu gia đình OB Đinh Vũ Đinh Hồng Ngọc Schiedam
Cáo phó Lm. Đinh ngọc Quế
Thành Kính Phân Ưu tang gia người quá cố Maria Trần Đinh thị Thúy ( Thụy Sĩ ) RIP
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố bà cụ Maria Nguyễn thị Nhã RIP Breda