CÁO PHÓ

Thành Kính Phân Ưu tang gia chị Đinh Thị Hồng ( Deventer)
Thành Kính Phân Ưu GĐ AC Nguyễn Xuân An ( Ede)
Rouwkaart Dat Dinh
Phân Ưu Maria Trần Thị Thúy, Thụy Sĩ