CÁO PHÓ

Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Teresa Nguyễn Thị Bích Huyền Spijkenisse 🙏🙏🙏
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Phaolo Nguyễn Thành Tính Leidschendam
Cáo Phó Ông Phaolo Nguyễn Thành Tính
Thành Kính Phân Ưu tang gia anh Nguyễn Ngọc Trường (Maarssen)