CÁO PHÓ

Khẩn báo của tang gia cha Giuse Trần Đức Hưng
Cáo Phó Linh Mục Giuse Trần Đức Hưng🙏🕯
Kính Báo Tin Buồn Cha Giuse Trần Đức Hưng qua đời. RIP 🙏🙏🙏
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Maria Anna Bùi Thị Thẩm ( AC Quý Lan Hoogeveen)🙏🙏🙏