CÁO PHÓ

Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Matta Nguyễn thị Xuân Lan ( Oosterhout, N.B.)
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Catharina Nguyễn Thị Thơm RIP Zwolle
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Maria Nguyễn Thị Đỡ RIP ( Giáo xứ Tam Hải, Thủ Đức VN)
Cáo Phó ông Giuse Nguyễn Văn Hỳ RIP ( Phước Lâm, Bà Rịa, VN )