LƯU TRỮ

LLCD 1-3,2018
Bao GX LLCD 1-3-2018
cha Quản Nhiệm Giuse Trần Đức Hưng đã xin phép từ chức
 Kính gởi: Quý Cha, quý Tu Sĩ và quý Ông Bà anh chị em Giáo dân Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan     Vì hoàn cảnh sức khỏe không cho phép để tiếp tục đảm nhận trách nhiệm...
Cáo phó Bà: Maria Phạm thị Linh
Cáo Phó GIUSE Lê anh Kiệt
Lạy Chúa Giêsu Con Tín Thác Vào Ngài !   Trong niềm xác tín và hy vọng nơi Chúa Kitô Phục Sinh. Gia đình chúng tôi xin kính báo tin cùng Quý Đức Ông,Quý Cha,Quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa...