LƯU TRỮ

Hình lễ bổn mạng của giao xứ
Phân ưu Đa minh Đinh văn Hạp
Phân ưu. Biết tin : ông trùm Đa minh Đinh văn Hạp là thân phụ của gia đình Đinh văn Lý Spijkenisse,mới qua đời ngày 20/8/2016 tại giáo xứ Bùi chu,Hố nai,Đồng nai . Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến...
Hình ảnh Trại hè Hòa Lan-2016
Chúc mừng Hôn phối Anh Đặng Minh Kỳ Phong và Chị Lê Thị Diễm Phúc
CHÚC MỪNG Anh Giuse Đặng Minh Kỳ Phong, con ông bà Đặng Minh Ký. Nijmegen Sẽ thành hôn cùng Chị Maria Lê Thị Diễm Phúc, con ông bà Lê Phúc Trảo. Quảng Trị. Việt Nam Tại nhà thờ Thánh Tâm. Quận 9 Tp Hồ...