LƯU TRỮ

Cáo Phó Bà Louise Nguyễn thị Thọ
Cáo phó & Phân ưu Cụ bà Maria Magarita Trần thị Huế
Nhờ Mẹ Đến với Chúa
CÁO PHÓ Ông PHÊRÔ VÕ HIỀN SƯ
CÁO PHÓ Ông PHÊRÔ VÕ HIỀN SƯ Sinh ngày 28-2-1942 tại Long Xuyên Từ trần lúc 7g50 ngày 1-10-2016 (nhằm ngày 1 tháng 9 năm Bính Thân) tại bệnh viện Antonius, Nieuwegein. Xin cùng cầu cho linh hồn Phêrô sớm...