LƯU TRỮ

Cao Pho Giuse Nguyen Ngoc Thuy
Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Mừng Chúa Kitô Phục Sinh và chứng kiến việc nhận sứ vụ Mục Tử của Lm Phaolo Phạm Đình Hiện M.H.M
ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời
Bị đột quỵ và đột ngột qua đời lúc 4g15 ngày 7 tháng 3 năm 2018 giờ Việt Nam hưởng thọ 74 tuổi với 48 năm Linh mục và 19 năm Giám mục. ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời Theo lời đáng tin cậy của cha Tạ Huy...
Báo cáo của HĐGM tại ROMA
Kính lạy Đức Thánh Cha, Hiện diện trước mặt Đức Thánh Cha sáng hôm nay là Hội đồng Giám mục Việt Nam. Toàn bộ ba mươi ba vị Giám mục đương nhiệm tại chức đang có mặt đông đủ tại đây. Điều đó chứng tỏ tất...