LƯU TRỮ

Thành Kính Phân Ưu Gioan Bùi văn Dị
Nhận được tin từ gia đình anh chị Bùi Trần Thiện Thanh (Bergen op Zoom) cho biết người cha là ông: Gioan Bùi văn Dị qua đời tạị Erftstad, Đức Quốc sáng thứ tư ngày 11.09.2019 Hưởng thọ 89 tuối. Kính mời...
Thành Kính Phân Ưu Maria Hồ Thị Thon
Nhận được tin từ gia đình anh chị Hồ Sĩ Hiền (Den Hoorn) cho biết người mẹ là bà cụ: Maria Hồ Thị Thon qua đời tại Perth, Úc Quốc sáng thứ năm ngày 12.09.2019 Hưởng thọ 92 tuổi. Kính mời quý Cha, quý ông...
Thành Kính Phân Ưu Đominico Trần Minh
Thành Kính Phân Ưu Nhận được tin từ ông bà Trần Khắc Sáng (Ridderkerk) cho biết người con là anh: Đominico Trần Minh    qua đời thật bất ngờ tạị tư gia đêm thứ hai 19 tháng 8, 2019 vào lúc 23.30   Hưởng...
"Nhớ Ơn Mẹ"
Kính thưa:    Cha Phaolô Phạm Định Hiện Quản nhiệm  Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan Cha Antôn Trần Xuân Sang, SVD tại Hòa Lan Ban Tổ Chức  và ân nhân tại 7 giáo khu : Delft, Ede,...