LƯU TRỮ

Thành Kính Phân Ưu Maria Đoàn Kim Anh
Nhận được tin từ anh chị Nguyễn văn Đóa và Nguyễn Kim Dung (IJsselstein) cho biết người mẹ là bà: Maria Đoàn Kim Anh đã qua đời ngày thứ sáu 10.04.2020 vào lúc 13.25 tại tư gia ở IJsselstein. Hưởng thọ...
Mục Vụ GX Tháng 03- 05, 2020
Thành Kính Phân Ưu Linh Muc: ANTONIE MARIA CASSEE
Nhận được tin từ Giáo Xứ Heemskerk cho biết Linh Mục Hạt Trưởng là Linh Muc: ANTONIE MARIA CASSEE, Sinh ngày 14.11.1944 tại HAARLEM đã an nghỉ trong Chúa sáng nay...
phòng ngừa và ngăn chăn sự lan rộng đại dich Coronavirus
Về việc:  Vì sự an tòan và sức khỏe cho mọi người  GX-NVCTTĐVN tại HL tạm ngưng mọi sinh hoạt chung để phòng ngừa và ngăn chăn sự lan rộng đại dich Coronavirus Trọng kính qúy cha Kính chào qúy...