LƯU TRỮ

Thành Kính Phân Ưu Giuse Nguyễn văn Miễn
Nhận được tin từ các anh chị cho biết người bố thân yêu là ông:     Giuse Nguyễn văn Miễn, đã an nghỉ trong Chúa tối thứ bảy 18.04.2020 vào lúc 21.30 tại Viện Dưỡng Lão Arnhem. Hưởng thọ...
Thành Kính Phân Ưu Giuse Lê Ngọc Bích
Giáo Xứ  Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/ R.K. Parochie  H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland  Thành Kính Phân Ưu Nhận được tin từ gia đình và gia quyến cho biết người...
Kêu gọi giúp đỡ và cứu đói cho những người nghèo do đại dịch corona gây ra tại Việt Nam.
Kính chào quý vị Đại Diện các Giáo Khu, Hội Đoàn và các Ban Ngành và tất cả qúy ông bà anh chị em, Kính chúc bình an và sức mạnh của Đức Kitô, lời cầu bầu của Mẹ Maria, sự bảo vệ của thánh cả Giuse...
Thành Kính Phân Ưu Têrêsa Vũ Thị Phi
Giáo Xứ  Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/R.K. Parochie  H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland  Thành Kính Phân Ưu Nhận được tin từ anh chị Phạm văn Điệp và Đỗ thị Kim Oanh (Den...