LƯU TRỮ

Thành Kính Phân Ưu Giuse Phạm Bá Hương
Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam / R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland Nhận được tin từ gia đình anh chị: Lê Mạnh Tiến – Phạm Thị Tâm (Nieuwegein) cho biết...
Thông Tin GX : Chương trình muc vụ tháng hè và Lich Thánh Lễ tại Các Giáo Khu từ tháng 9-12, 2020
Tái Cử Hành Thánh Lễ tại các Giáo Khu từ tháng 9, 2020 Kính mời quý vị Đại Diện các giáo khu cố gắng liên lạc mượn nhà thờ để giáo khu có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Chúng ta cũng cần cộng tác với...
MVGX 06-08 2020
Thành Kính Phân Ưu Phanxico Xavie Đoàn văn Khoa
Nhận được tin từ tang gia cho biết chồng, bố, ông thân yêu là: đã an nghỉ trong Chúa ngày 31.05.2020 vào lúc 13.00 tại Arnhem, Hòa Lan.     Phanxico Xavie Đoàn văn Khoa, Hưởng thọ 72 tuổi....