LƯU TRỮ

MVGX Maand 9-11
Thông báo Tin Buồn Đức Hồng Y: Adrianus Simonis
Nhận được tin từ Tòa Tổng Giáo Phận Utrecht cho biết Đức Hồng Y: Adrianus Simonis đã an nghỉ trong Chúa tại hospice tại Sassenheim  02.09.2020. Hưởng thọ 88 tuổi. Được biết ĐHY Simonis về làm Đức...
Thành Kính Phân Ưu Giuse Đào Huy Hoàng
Nhận được tin từ tang gia bà Phạm thị Xuyến và các con (Zwolle) cho biết chồng, ba, ông là:        Giuse Đào Huy Hoàng đã qua đời vào lúc 0.30 ngày 09.08.2020 tại  Bệnh Viện Isala, Zwolle Hưởng thọ...
Thành Kính Phân Ưu Maria Trần Thị Tám
Nhận được tin từ anh chị Phạm văn Linh (Veghel) và chị Phạm thị Kim Vui (Nieuwegein) cho biết mẹ là cụ bà: Maria Trần Thị Tám đã an nghỉ trong Chúa tại Trung Chánh, Sài Gòn, Việt Nam ngày 30.07.2020. Hưởng...