LƯU TRỮ

Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Chúa Nhật
Kính Mừng Trọng Thể Chúa Giêsu Kito Phục Sinh
CN 04.04.2021 vào lúc 14.00 giờ tại nhà thờ
Vinkeveen
Cám ơn giáo khu Nijmegen TLTT 23-03-2021
Anh Hòa và quý anh chị em giáo khu Nijmegen thân kính, Thánh lễ trực tuyến của chúa nhật lễ Lá hôm nay kết thúc tốt đẹp, và cha xứ cùng ban điều hành giáo xứ đã cảm nhận được một tấm lòng nhiệt thành và...
Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Chúa Nhật Lễ Lá năm B kính nhớ CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU Cn 28-03-2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen
Kính báo tin buồn Linh Mục Gerard van der Heijdt SVD qua đời