LƯU TRỮ

Hết lòng cám ơn gia đình Lòng Chúa Thương Xót
Kính thưa anh Thái và quý ông bà anh chị em trong gia đình Lòng Chúa Thương Xót, Thật cảm động khi thấy quý ông bà anh chị em trong gia đình Lòng Chúa Thương Xót-HL từ khắp nơi xa xôi về Vinkeveen đê tham...
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Giuse Nguyễn Quang Truyền RIP Nijmegen
Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật II mùa Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót của Đức Kito Phục Sinh Cn 11.04.2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen. Lm Giuse Lê văn Thắng SVD chủ tế và giảng lễ
Cám ơn Đã giúp đại lễ Phục sinh
Quý anh chị em ca viên ca đoàn Thánh Linh thân mến, Lễ Phục sinh ngày hôm qua, dù hoàn cảnh khó khăn do corona gây ra, vẫn thấy đông đảo anh chị em ca viên dành thời giờ tham dự đại lễ, lo liệu bông hoa...