LƯU TRỮ

Cám ơn Nhóm Leiden
Thân chào quý anh chị em nhóm Leiden, Gọi là nhóm Leiden để cho có một cái tên mà gọi, chứ thực sự ra, một số người ở Leiden, một vài người ở Wassenaar, có người ở Purmerend và cũng có người ở tuốt tận...
Rouwkaart fam. Pham Thom
Thành Kính Phân Ưu cùng tang gia người qúa cố Maria Phạm Thị Thơm RIP Uden
Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật III mùa Phục Sinh Cn 18.04.2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen