LƯU TRỮ

Thông tin Giáo Xứ và Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VII mùa Phục Sinh B – Cn 16.05.2021
Thành kính phân ưu cùng tang gia người quá cố Giuse Nguyễn Công Tâm Arnhem
Thành kính phân ưu cùng tang gia người qúa cố Phêro Martino Trần Minh Công Spijkenisse
Thông tin Giáo Xứ và Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VI mùa Phục Sinh B – Cn 09.05.2021