LƯU TRỮ

Lịch lễ Giáo Khu tháng 6 đến tháng 12-2021
Thành Kính Phân Ưu tang gia và tang quyến người quá cố Maria Nguyễn thị Hoa ( bà Dậu) (Hoorn) RIP
Báo Mục Vụ Tháng 6-8.2021
Thông tin Giáo Xứ và Trực Tuyến Đại Lễ Kính Mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CN 23.05.2021 vào lúc 14.00 tại nhà thờ Vinkeveen