LƯU TRỮ

Phân Ưu Maria Trần Thị Thúy, Thụy Sĩ
Thành Kính Phân Ưu gia đình OB Đinh Vũ Đinh Hồng Ngọc Schiedam
Cáo phó Lm. Đinh ngọc Quế
THƯ MỜI: Tham Dự Thánh Lễ Kính Bổn Mạng Giáo Xứ – Chúa Nhật 05.09.2021, vào lúc 14g00 do ĐGM Herman W. Woorts chủ tế và ban bí tích Thêm Sức tại nhà thờ Vinkeveen