LƯU TRỮ

Khẩn báo của tang gia cha Giuse Trần Đức Hưng
Cáo Phó Linh Mục Giuse Trần Đức Hưng🙏🕯
Kính Báo Tin Buồn Cha Giuse Trần Đức Hưng qua đời. RIP 🙏🙏🙏
Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 01 Mùa Vọng năm C, và Thông Tin chung của GX CN 28-11-2021
Cothen 26.11.2021 V/V: Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C, Ơn Toàn Xá tháng 11, và Thông tin Giáo Xứ Cn 28.11.2021 Chủ đề suy niệm: ” Lạy...