LƯU TRỮ

Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm C, và Thông Tin chung của GX CN 19-12-2021
Xin Cầu Nguyện cho Ơn Thiên Triệu
Thành Kính Phân Ưu tang gia người quá cố Đoàn Như Đặng
Kerstboodschap RK bisschoppen 2021